Velkommen til vores hjemmeside

Kernehuset er et kristent bofællesskab med plads til 12 voksne mennesker med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne.

Bofællesskabet er beliggende i Ans, ved Tange Sø.

Vi håber at denne side vil give dig et godt kendskab til bofællesskabet Kernehuset.